Tỷ lệ kèo bóng rổ - Tỷ lệ bóng rổ KeoNhaCai hôm nay

Giờ
Trận Đấu
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
Russia 3x3 Liga Pro
15-16
Lokomotiv-Pro
Spartak-Pro
 
 
Giải Giao Hữu SABA CBA 2K21 Ảo
66-66
T.Out
OT 01:58
Shandong Heroes (V)
Shenzhen Aviators (V)
0.57
1.5
-0.91
Giải Giao Hữu SABA NBA 2K21 Ảo
37-49
Q3 00:28
Oklahoma City Thunder (V)
Los Angeles Lakers (V)
0.75
15.5
0.91
117.5
0.91
u
0.75
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài50.5
0.84
Xỉu50.5
0.76
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.91
Chẵn
0.95
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài66.5
0.87
Xỉu66.5
0.73
41-39
Q3 00:37
Sacramento Kings (V)
Miami Heat (V)
1.5
0.97
0.69
113.5
0.83
u
0.83
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài57.5
0.85
Xỉu57.5
0.75
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.91
Chẵn
0.95
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài56.5
0.87
Xỉu56.5
0.73
Giờ
Trận Đấu
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
*Origin of NBA Championship 2022 Winner
10/28 06:05AM
Eastern Conference
Western Conference
0
0.87
0.97
*NBA Championship 2022 Winner
10/28 06:05AM
The Field
Brooklyn Nets
0
0.31
-0.47
10/28 06:05AM
The Field
Los Angeles Lakers
0
0.11
-0.27
China CBA (in Zhejiang)
TRỰC TIẾP 06:35PM
Beijing Shougang Ducks
Jiangsu Dragons Kentier
0.05
-0.25
16.5
0.80
1.00
177.5
0.84
u
0.92
0.16
-0.23
9.5
0.80
1.00
86.5
0.80
u
0.96
17.0
0.88
0.92
178.0
0.90
u
0.86
17.5
0.96
0.84
178.5
0.96
u
0.80
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài97.5
0.84
Xỉu97.5
0.86
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Beijing Shougang Ducks-5.0
0.90
Jiangsu Dragons Kentier5.0
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Beijing Shougang Ducks
0.20
Jiangsu Dragons Kentier
-0.28
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.89
Xỉu80.5
0.81
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.88
Xỉu42.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 06:35PM
Ningbo Fubon Rockets
Zhejiang Guangsha Lions
-0.97
27.5
0.77
191.5
0.76
u
1.00
1.00
14.5
0.80
93.5
0.76
u
1.00
0.87
28.5
0.93
192.5
0.88
u
0.88
0.95
28.0
0.85
192.0
0.82
u
0.94
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.93
Xỉu82.5
0.77
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.93
Xỉu40.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Ningbo Fubon Rockets6.5
1.00
Zhejiang Guangsha Lions -6.5
0.80
Ván 1 - Cược đội thắng
Ningbo Fubon Rockets
--
Zhejiang Guangsha Lions
--
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.74
Xỉu19.5
0.96
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài110.5
0.84
Xỉu110.5
0.86
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài53.5
0.62
Xỉu53.5
-0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài45.5
0.76
Xỉu45.5
1.00
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài26.5
0.67
Xỉu26.5
-0.97
Korea KBL
TRỰC TIẾP 05:00PM
Jeonju KCC Egis
Wonju DB Promy
0.77
-0.93
2.0
-0.86
0.74
155.5
0.82
u
-0.96
0.81
-0.99
1.0
0.98
0.88
75.5
0.82
u
-0.98
1.0
0.98
0.90
156.5
0.94
u
0.92
1.5
-0.94
0.82
156.0
0.88
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.92
Xỉu78.5
0.90
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.81
Xỉu38.5
0.99
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Jeonju KCC Egis-0.5
0.94
Wonju DB Promy0.5
0.92
Ván 1 - Cược đội thắng
Jeonju KCC Egis
0.83
Wonju DB Promy
0.99
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.98
Xỉu19.5
0.82
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.83
Xỉu77.5
0.99
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.80
Xỉu37.5
-0.96
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.80
Xỉu18.5
1.00
PBA Philippine Cup
TRỰC TIẾP 05:00PM
TNT Tropang Giga
Magnolia Hotshots
0.68
-0.89
2.0
0.81
-0.99
184.5
0.84
u
0.96
0.78
0.98
1.0
0.84
0.98
89.5
0.80
u
1.00
2.5
0.89
0.93
185.0
0.90
u
0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài93.5
0.83
Xỉu93.5
0.97
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài45.5
0.76
Xỉu45.5
-0.96
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
TNT Tropang Giga-0.5
0.87
Magnolia Hotshots0.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
TNT Tropang Giga
0.80
Magnolia Hotshots
0.96
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài22.5
0.82
Xỉu22.5
0.98
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài91.5
0.96
Xỉu91.5
0.84
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài44.5
0.85
Xỉu44.5
0.95
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài44.5
0.90
Xỉu44.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài21.5
0.75
Xỉu21.5
-0.95
Korea WKBL
TRỰC TIẾP 05:00PM
Shinhan Bank S-Birds (W)
BNK Sum (W)
0.77
-0.96
2.0
0.90
0.96
142.5
0.88
u
0.96
0.80
0.96
1.0
0.92
0.92
70.5
0.86
u
0.96
2.5
0.98
0.88
143.0
0.94
u
0.90
1.5
0.82
-0.96
143.5
1.00
u
0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.91
Xỉu72.5
0.91
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.93
Xỉu35.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Shinhan Bank S-Birds (W)-0.5
0.95
BNK Sum (W) 0.5
0.89
Ván 1 - Cược đội thắng
Shinhan Bank S-Birds (W)
0.85
BNK Sum (W)
0.91
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài17.5
0.94
Xỉu17.5
0.86
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.95
Xỉu70.5
0.87
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.92
Xỉu34.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.83
Xỉu35.5
0.99
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài16.5
0.75
Xỉu16.5
-0.95
Japan B1.League
TRỰC TIẾP 05:00PM
Ryukyu Golden Kings
Hiroshima Dragonflies
0.40
-0.54
6.0
0.88
0.94
156.5
0.85
u
0.95
0.50
-0.66
3.0
0.86
0.94
74.5
0.88
u
0.88
6.5
0.96
0.86
157.0
0.91
u
0.89
5.5
0.80
-0.98
157.5
0.97
u
0.83
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.87
Xỉu81.5
0.89
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.81
Xỉu39.5
0.95
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Ryukyu Golden Kings-1.5
0.90
Hiroshima Dragonflies 1.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Ryukyu Golden Kings
0.58
Hiroshima Dragonflies
-0.76
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.86
Xỉu19.5
0.90
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.91
Xỉu75.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.79
Xỉu36.5
0.97
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
-0.99
Xỉu18.5
0.75
TRỰC TIẾP 05:05PM
Akita Northern Happinets
Yokohama B-Corsairs
-0.94
0.72
0.95
2.0
0.87
156.0
0.85
u
0.95
-0.99
0.76
0.88
1.0
0.92
74.5
0.88
u
0.88
0.87
2.5
0.95
156.5
0.91
u
0.89
-0.97
1.5
0.79
157.0
0.97
u
0.83
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.95
Xỉu77.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Akita Northern Happinets0.5
0.82
Yokohama B-Corsairs-0.5
0.98
Ván 1 - Cược đội thắng
Akita Northern Happinets
0.96
Yokohama B-Corsairs
0.80
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.87
Xỉu18.5
0.89
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.91
Xỉu79.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
-0.96
Xỉu19.5
0.72
TRỰC TIẾP 05:05PM
Alvark Tokyo
Niigata Albirex BB
0.10
-0.19
14.5
0.91
0.91
154.5
0.87
u
0.93
0.16
-0.26
8.0
0.86
0.94
74.5
0.83
u
0.93
15.0
0.98
0.84
155.0
0.93
u
0.87
14.0
0.83
0.99
155.5
0.99
u
0.81
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.86
Xỉu84.5
0.90
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.91
Xỉu41.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Alvark Tokyo -4.0
0.90
Niigata Albirex BB4.0
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Alvark Tokyo
0.26
Niigata Albirex BB
-0.38
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.94
Xỉu20.5
0.82
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.95
Xỉu70.5
0.81
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.94
Xỉu34.5
0.82
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài16.5
0.76
Xỉu16.5
1.00
TRỰC TIẾP 05:05PM
Gunma Crane Thunders
Sunrockers ShiBuya
0.68
-0.89
2.5
0.91
0.91
167.5
0.90
u
0.90
0.74
-0.96
1.0
0.90
0.90
80.5
0.83
u
0.93
3.0
0.98
0.84
168.0
0.96
u
0.84
2.0
0.83
0.99
167.0
0.84
u
0.96
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.96
Xỉu85.5
0.80
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.90
Xỉu41.5
0.86
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Gunma Crane Thunders-0.5
0.90
Sunrockers ShiBuya0.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Gunma Crane Thunders
0.78
Sunrockers ShiBuya
0.98
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.91
Xỉu20.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.88
Xỉu82.5
0.88
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.90
Xỉu40.5
0.86
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.93
Xỉu40.5
0.83
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.78
Xỉu19.5
0.98
TRỰC TIẾP 05:05PM
San-en NeoPhoenix
Nagoya Diamond Dolphins
-0.57
0.42
0.96
7.0
0.86
166.5
0.85
u
0.95
-0.66
0.50
0.90
3.5
0.90
79.5
0.93
u
0.83
0.88
7.5
0.94
167.0
0.91
u
0.89
0.80
8.0
-0.98
167.5
0.97
u
0.83
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.83
Xỉu79.5
0.93
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.99
Xỉu39.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
San-en NeoPhoenix2.0
0.85
Nagoya Diamond Dolphins -2.0
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
San-en NeoPhoenix
-0.79
Nagoya Diamond Dolphins
0.60
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.98
Xỉu19.5
0.78
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài87.5
0.94
Xỉu87.5
0.82
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.88
Xỉu42.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.83
Xỉu39.5
0.93
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.76
Xỉu20.5
1.00
TRỰC TIẾP 05:05PM
SeaHorses Mikawa
Ibaraki Robots
0.08
-0.16
14.5
0.84
0.98
158.5
0.75
u
-0.95
0.16
-0.26
8.5
0.90
0.90
76.5
0.88
u
0.88
15.0
0.92
0.90
159.5
0.87
u
0.93
15.5
1.00
0.82
160.0
0.93
u
0.87
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài87.5
0.90
Xỉu87.5
0.86
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.91
Xỉu42.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
SeaHorses Mikawa -4.5
0.90
Ibaraki Robots4.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
SeaHorses Mikawa
0.26
Ibaraki Robots
-0.38
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.74
Xỉu20.5
-0.98
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.90
Xỉu72.5
0.86
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.94
Xỉu35.5
0.82
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.93
Xỉu38.5
0.83
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.90
Xỉu17.5
0.86
TRỰC TIẾP 05:05PM
Shiga Lakestars
Kawasaki Brave Thunders
-0.51
0.37
0.91
5.5
0.91
163.5
0.90
u
0.90
-0.71
0.54
0.94
2.5
0.86
77.5
0.83
u
0.93
0.98
5.0
0.84
164.0
0.96
u
0.84
0.83
6.0
0.99
163.0
0.84
u
0.96
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.97
Xỉu79.5
0.79
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Shiga Lakestars1.5
0.90
Kawasaki Brave Thunders-1.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Shiga Lakestars
-0.79
Kawasaki Brave Thunders
0.60
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.72
Xỉu18.5
-0.96
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.88
Xỉu84.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.83
Xỉu38.5
0.93
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.95
Xỉu20.5
0.81
TRỰC TIẾP 05:05PM
Shinshu Brave Warriors
Levanga Hokkaido
0.50
-0.66
4.5
0.91
0.91
151.0
0.82
u
0.98
0.58
-0.76
2.5
0.94
0.86
71.5
0.83
u
0.93
5.0
0.98
0.84
151.5
0.88
u
0.92
4.0
0.83
0.99
152.0
0.94
u
0.86
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.95
Xỉu78.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Shinshu Brave Warriors-1.5
0.98
Levanga Hokkaido1.5
0.82
Ván 1 - Cược đội thắng
Shinshu Brave Warriors
0.66
Levanga Hokkaido
-0.86
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.79
Xỉu18.5
0.97
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.87
Xỉu73.5
0.89
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.83
Xỉu35.5
0.93
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.82
Xỉu17.5
0.94
TRỰC TIẾP 05:05PM
Toyama Grouses
Osaka Evessa
-0.79
0.60
0.87
3.5
0.95
165.0
0.87
u
0.93
-0.86
0.66
0.86
1.5
0.94
78.5
0.83
u
0.93
0.95
3.0
0.87
165.5
0.93
u
0.87
-0.97
2.5
0.79
166.0
0.99
u
0.81
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.96
Xỉu81.5
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Toyama Grouses1.0
0.90
Osaka Evessa-1.0
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Toyama Grouses
-0.94
Osaka Evessa
0.72
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.91
Xỉu19.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.92
Xỉu84.5
0.84
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.93
Xỉu39.5
0.83
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.96
Xỉu20.5
0.80
TRỰC TIẾP 05:25PM
Utsunomiya Brex
Chiba Jets Funabashi
-0.66
0.50
0.91
4.5
0.91
156.5
0.85
u
0.95
-0.76
0.58
0.86
2.5
0.94
74.5
0.88
u
0.88
0.98
4.0
0.84
157.0
0.91
u
0.89
0.83
5.0
0.99
157.5
0.97
u
0.83
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.93
Xỉu76.5
0.83
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Utsunomiya Brex1.5
0.82
Chiba Jets Funabashi-1.5
0.98
Ván 1 - Cược đội thắng
Utsunomiya Brex
-0.86
Chiba Jets Funabashi
0.66
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.95
Xỉu18.5
0.81
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.84
Xỉu80.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.92
Xỉu19.5
0.84
TRỰC TIẾP 05:35PM
Shimane Susanoo Magic
Kyoto Hannaryz
0.20
-0.30
9.5
0.95
0.87
162.5
0.88
u
0.92
0.30
-0.42
5.0
0.94
0.86
77.5
0.88
u
0.88
9.0
0.87
0.95
163.0
0.94
u
0.86
10.0
-0.97
0.79
162.0
0.82
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.81
Xỉu85.5
0.95
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Shimane Susanoo Magic-2.5
0.90
Kyoto Hannaryz2.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Shimane Susanoo Magic
0.40
Kyoto Hannaryz
-0.54
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.82
Xỉu20.5
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.84
Xỉu76.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.83
Xỉu38.5
0.93
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.92
Xỉu18.5
0.84
*NBA
TRỰC TIẾP 06:05AM
Orlando Magic
Charlotte Hornets
-0.50
0.40
0.96
6.0
0.92
217.0
0.93
u
0.93
-0.69
0.55
-0.99
2.5
0.85
110.5
0.90
u
0.94
0.89
6.5
0.99
217.5
0.98
u
0.88
-0.97
5.5
0.85
216.5
0.88
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài105.5
0.92
Xỉu105.5
0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
Orlando Magic1.5
-0.99
Charlotte Hornets-1.5
0.85
Ván 1 - Cược đội thắng
Orlando Magic
-0.78
Charlotte Hornets
0.62
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài111.5
0.90
Xỉu111.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài55.5
0.92
Xỉu55.5
0.92
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
TRỰC TIẾP 06:35AM
Boston Celtics
Washington Wizards
0.53
-0.66
4.5
0.96
0.92
225.5
0.90
u
0.96
0.62
-0.78
2.5
0.96
0.90
114.5
0.96
u
0.88
4.0
0.89
0.99
226.0
0.95
u
0.91
5.0
-0.97
0.85
226.5
1.00
u
0.86
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài115.5
0.97
Xỉu115.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
Boston Celtics-1.5
0.93
Washington Wizards1.5
0.93
Ván 1 - Cược đội thắng
Boston Celtics
0.66
Washington Wizards
-0.83
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài110.5
0.88
Xỉu110.5
0.94
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài57.5
0.96
Xỉu57.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
TRỰC TIẾP 06:35AM
Brooklyn Nets
Miami Heat
0.53
-0.66
4.5
0.94
0.94
217.5
0.91
u
0.95
0.61
-0.77
2.5
0.96
0.90
110.5
0.88
u
0.96
5.0
-0.99
0.87
218.0
0.96
u
0.90
4.0
0.87
-0.99
217.0
0.86
u
1.00
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài111.5
0.97
Xỉu111.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
Brooklyn Nets-1.5
0.92
Miami Heat1.5
0.94
Ván 1 - Cược đội thắng
Brooklyn Nets
0.66
Miami Heat
-0.83
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài106.5
0.90
Xỉu106.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài55.5
0.92
Xỉu55.5
0.92
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
TRỰC TIẾP 06:35AM
New Orleans Pelicans
Atlanta Hawks
-0.53
0.42
0.94
6.0
0.94
220.0
0.93
u
0.93
-0.69
0.55
0.93
3.0
0.93
112.5
0.96
u
0.88
-0.99
5.5
0.87
220.5
0.98
u
0.88
0.87
6.5
-0.99
219.5
0.88
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài107.5
0.98
Xỉu107.5
0.84
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
New Orleans Pelicans2.0
0.93
Atlanta Hawks-2.0
0.93
Ván 1 - Cược đội thắng
New Orleans Pelicans
-0.78
Atlanta Hawks
0.62
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài113.5
0.98
Xỉu113.5
0.84
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài55.5
0.86
Xỉu55.5
0.98
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
TRỰC TIẾP 06:35AM
Toronto Raptors
Indiana Pacers
-0.98
0.80
1.00
1.5
0.88
218.5
0.94
u
0.92
0.96
0.84
0.90
0.5
0.96
110.5
0.88
u
0.96
0.93
2.0
0.95
218.0
0.89
u
0.97
0.86
2.5
-0.98
219.0
0.99
u
0.87
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài108.5
0.95
Xỉu108.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
Toronto Raptors0.5
0.90
Indiana Pacers-0.5
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
Toronto Raptors
0.96
Indiana Pacers
0.84
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài110.5
0.96
Xỉu110.5
0.86
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài55.5
0.94
Xỉu55.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
TRỰC TIẾP 07:05AM
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
0.30
-0.39
7.5
0.94
0.94
228.5
0.93
u
0.93
8.0
-0.99
0.87
229.0
0.98
u
0.88
7.0
0.87
-0.99
228.0
0.88
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài118.5
0.98
Xỉu118.5
0.84
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài110.5
0.91
Xỉu110.5
0.91
TRỰC TIẾP 09:05AM
Phoenix Suns
Sacramento Kings
0.30
-0.39
7.5
0.90
0.98
226.0
0.92
u
0.94
0.43
-0.55
4.5
0.93
0.93
115.5
0.96
u
0.88
8.0
0.97
0.91
226.5
0.97
u
0.89
8.5
-0.96
0.84
225.5
0.87
u
0.99
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài116.5
0.85
Xỉu116.5
0.97
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
Phoenix Suns-2.5
0.88
Sacramento Kings2.5
0.98
Ván 1 - Cược đội thắng
Phoenix Suns
0.54
Sacramento Kings
-0.68
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài109.5
0.96
Xỉu109.5
0.86
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài57.5
0.92
Xỉu57.5
0.92
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
TRỰC TIẾP 09:05AM
Portland Trail Blazers
Memphis Grizzlies
0.78
-0.96
2.0
0.90
0.98
233.5
0.89
u
0.97
0.80
1.00
1.0
0.93
0.93
115.5
0.96
u
0.88
2.5
0.97
0.91
234.0
0.94
u
0.92
3.0
-0.96
0.84
234.5
0.99
u
0.87
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài118.5
0.97
Xỉu118.5
0.85
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài57.5
0.86
Xỉu57.5
0.94
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
Portland Trail Blazers-0.5
0.94
Memphis Grizzlies0.5
0.92
Ván 1 - Cược đội thắng
Portland Trail Blazers
0.82
Memphis Grizzlies
0.98
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài28.5
0.95
Xỉu28.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài115.5
0.87
Xỉu115.5
0.95
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài56.5
0.86
Xỉu56.5
0.94
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài57.5
0.92
Xỉu57.5
0.92
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài27.5
0.80
Xỉu27.5
1.00
TRỰC TIẾP 09:35AM
L.A. Clippers
Cleveland Cavaliers
0.25
-0.33
7.5
0.90
0.98
217.0
0.93
u
0.93
0.44
-0.57
4.5
0.93
0.93
110.5
0.96
u
0.88
8.0
0.97
0.91
217.5
0.98
u
0.88
8.5
-0.96
0.84
216.5
0.88
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài112.5
0.92
Xỉu112.5
0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
L.A. Clippers-2.5
0.88
Cleveland Cavaliers2.5
0.98
Ván 1 - Cược đội thắng
L.A. Clippers
0.54
Cleveland Cavaliers
-0.68
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài104.5
0.90
Xỉu104.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài55.5
0.96
Xỉu55.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
EuroLeague Men
TRỰC TIẾP 11:00PM
BC UNICS Kazan (RUS)
Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP)
0.58
-0.76
3.5
0.92
0.92
149.0
0.91
u
0.91
0.66
-0.86
1.5
0.86
0.96
73.5
0.90
u
0.90
4.0
0.99
0.85
149.5
0.97
u
0.85
3.0
0.84
1.00
148.5
0.85
u
0.97
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.95
Xỉu76.5
0.87
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.94
Xỉu37.5
0.86
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC UNICS Kazan (RUS)-1.0
0.91
Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP)1.0
0.91
Ván 1 - Cược đội thắng
BC UNICS Kazan (RUS)
0.72
Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP)
-0.94
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.92
Xỉu18.5
0.78
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.86
Xỉu72.5
0.96
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.87
Xỉu35.5
0.93
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.85
Xỉu36.5
0.95
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.86
Xỉu17.5
0.84
TRỰC TIẾP 12:00AM
BC Zenit Saint Petersburg (RUS)
Real Madrid (ESP)
-0.76
0.58
0.92
3.5
0.92
150.0
0.86
u
0.96
-0.86
0.66
0.86
2.0
0.96
74.5
0.85
u
0.95
0.99
3.0
0.85
150.5
0.92
u
0.90
0.84
4.0
1.00
151.0
0.98
u
0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.92
Xỉu73.5
0.90
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.80
Xỉu35.5
1.00
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Zenit Saint Petersburg (RUS)1.0
0.91
Real Madrid (ESP)-1.0
0.91
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Zenit Saint Petersburg (RUS)
-0.94
Real Madrid (ESP)
0.72
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài17.5
0.80
Xỉu17.5
0.90
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.83
Xỉu76.5
0.99
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.92
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.86
Xỉu18.5
0.84
TRỰC TIẾP 01:00AM
LDLC ASVEL (FRA)
CSKA Moscow (RUS)
-0.52
0.38
0.89
6.0
0.95
160.5
0.96
u
0.86
-0.64
0.48
0.91
3.0
0.91
79.5
0.90
u
0.90
0.97
5.5
0.87
160.0
0.90
u
0.92
0.81
6.5
-0.97
159.5
0.84
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.97
Xỉu77.5
0.85
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.82
Xỉu37.5
0.98
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
LDLC ASVEL (FRA) 1.5
0.91
CSKA Moscow (RUS)-1.5
0.91
Ván 1 - Cược đội thắng
LDLC ASVEL (FRA)
-0.76
CSKA Moscow (RUS)
0.58
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.85
Xỉu18.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.83
Xỉu82.5
0.99
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.83
Xỉu40.5
0.97
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.85
Xỉu39.5
0.95
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.70
Xỉu19.5
1.00
TRỰC TIẾP 01:00AM
Panathinaikos BC OPAP (GRE)
Anadolu Efes (TUR)
-0.59
0.44
0.89
5.0
0.95
158.0
0.96
u
0.86
-0.69
0.52
0.86
2.5
0.96
78.5
0.85
u
0.95
0.97
4.5
0.87
157.5
0.90
u
0.92
0.81
5.5
-0.97
157.0
0.84
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.93
Xỉu76.5
0.89
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.91
Xỉu37.5
0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Panathinaikos BC OPAP (GRE)1.5
0.86
Anadolu Efes (TUR)-1.5
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
Panathinaikos BC OPAP (GRE)
-0.79
Anadolu Efes (TUR)
0.60
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.91
Xỉu18.5
0.79
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.96
Xỉu81.5
0.86
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.80
Xỉu39.5
1.00
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.85
Xỉu39.5
0.95
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.84
Xỉu19.5
0.86
EuroCup Men
TRỰC TIẾP 12:00AM
Buducnost VOLI (MNE)
Valencia Basket Club (ESP)
-0.98
0.78
0.92
1.5
0.92
156.5
0.92
u
0.90
0.96
0.84
0.91
0.5
0.91
78.0
0.90
u
0.90
0.99
1.0
0.85
156.0
0.86
u
0.96
0.84
2.0
1.00
157.0
0.98
u
0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.92
Xỉu77.5
0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Buducnost VOLI (MNE)0.5
0.86
Valencia Basket Club (ESP)-0.5
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
Buducnost VOLI (MNE)
0.91
Valencia Basket Club (ESP)
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.83
Xỉu78.5
0.99
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.0
0.87
Xỉu39.0
0.93
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:00AM
Cedevita Olimpija (SLO)
JL Bourg Basket (FRA)
0.14
-0.34
8.5
0.92
0.92
154.0
0.90
u
0.92
0.25
-0.45
4.5
0.86
0.96
76.5
0.85
u
0.95
9.0
0.99
0.85
154.5
0.96
u
0.86
8.0
0.84
1.00
153.5
0.84
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.95
Xỉu81.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Cedevita Olimpija (SLO)-2.5
0.82
JL Bourg Basket (FRA)2.5
1.00
Ván 1 - Cược đội thắng
Cedevita Olimpija (SLO)
0.40
JL Bourg Basket (FRA)
-0.54
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.86
Xỉu72.5
0.96
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.90
Xỉu38.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:00AM
MoraBanc Andorra (ESP)
Dolomiti Energia Trentino (ITA)
0.10
-0.30
9.5
0.92
0.92
155.0
0.88
u
0.94
0.22
-0.42
5.5
0.96
0.86
76.5
0.80
u
1.00
10.0
0.99
0.85
155.5
0.94
u
0.88
9.0
0.84
1.00
156.0
1.00
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.93
Xỉu82.5
0.89
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.95
Xỉu40.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
MoraBanc Andorra (ESP) -3.5
0.90
Dolomiti Energia Trentino (ITA) 3.5
0.92
Ván 1 - Cược đội thắng
MoraBanc Andorra (ESP)
0.38
Dolomiti Energia Trentino (ITA)
-0.52
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.74
Xỉu19.5
-0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.84
Xỉu72.5
0.98
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.87
Xỉu35.5
0.93
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.90
Xỉu38.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.90
Xỉu17.5
0.90
TRỰC TIẾP 01:30AM
Metropolitans 92 (FRA)
WKS Slask Wroclaw (POL)
0.06
-0.13
15.5
0.97
0.87
155.5
0.91
u
0.91
0.12
-0.20
8.5
0.84
0.98
77.5
0.95
u
0.85
15.0
0.89
0.95
156.0
0.97
u
0.85
14.5
0.81
-0.97
155.0
0.85
u
0.97
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.94
Xỉu85.5
0.88
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.81
Xỉu41.5
0.99
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Metropolitans 92 (FRA)-4.5
0.91
WKS Slask Wroclaw (POL)4.5
0.91
Ván 1 - Cược đội thắng
Metropolitans 92 (FRA)
0.22
WKS Slask Wroclaw (POL)
-0.33
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.89
Xỉu20.5
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.97
Xỉu70.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.96
Xỉu34.5
0.84
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.88
Xỉu38.5
0.92
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài16.5
0.79
Xỉu16.5
-0.99
TRỰC TIẾP 01:30AM
Partizan NIS (SRB)
Turk Telekom (TUR)
0.16
-0.24
10.5
0.92
0.92
149.5
0.90
u
0.92
0.26
-0.35
5.5
0.82
1.00
74.5
0.94
u
0.86
11.0
0.99
0.85
150.0
0.96
u
0.86
10.0
0.84
1.00
149.0
0.84
u
0.98
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.99
Xỉu80.5
0.83
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.91
Xỉu39.5
0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Partizan NIS (SRB)-3.5
0.90
Turk Telekom (TUR)3.5
0.92
Ván 1 - Cược đội thắng
Partizan NIS (SRB)
0.36
Turk Telekom (TUR)
-0.46
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.93
Xỉu19.5
0.87
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài69.5
0.90
Xỉu69.5
0.92
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
-0.98
Xỉu34.5
0.78
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.92
Xỉu37.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài16.5
0.83
Xỉu16.5
0.97
TRỰC TIẾP 01:30AM
Virtus Segafredo Bologna (ITA)
Ratiopharm Ulm (GER)
0.16
-0.24
10.5
0.90
0.94
165.0
0.86
u
0.96
0.26
-0.35
5.5
0.82
1.00
82.5
0.90
u
0.90
11.0
0.98
0.86
165.5
0.92
u
0.90
10.0
0.82
-0.98
166.0
0.98
u
0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài88.5
0.99
Xỉu88.5
0.83
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Virtus Segafredo Bologna (ITA)-3.0
0.86
Ratiopharm Ulm (GER)3.0
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
Virtus Segafredo Bologna (ITA)
0.36
Ratiopharm Ulm (GER)
-0.46
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.93
Xỉu77.5
0.89
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.85
Xỉu41.5
0.95
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Basketball Champions League
TRỰC TIẾP 01:00AM
BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski (POL)
Hapoel Jerusalem (ISR)
-0.98
0.75
0.90
1.5
0.90
165.5
0.91
u
0.85
0.96
0.80
0.94
0.5
0.86
82.0
0.88
u
0.88
0.97
1.0
0.83
165.0
0.85
u
0.91
0.82
2.0
0.98
166.0
0.97
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.82
Xỉu81.5
0.94
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.96
Xỉu40.5
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski (POL)0.5
0.87
Hapoel Jerusalem (ISR)-0.5
0.93
Ván 1 - Cược đội thắng
BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski (POL)
0.92
Hapoel Jerusalem (ISR)
0.84
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.82
Xỉu19.5
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.90
Xỉu83.5
0.86
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.79
Xỉu40.5
0.97
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài41.0
0.93
Xỉu41.0
0.83
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
-0.96
Xỉu20.5
0.72
TRỰC TIẾP 01:00AM
MHP Riesen Ludwigsburg (GER)
Lenovo Tenerife (ESP)
0.94
0.82
0.90
1.0
0.90
156.0
0.88
u
0.88
0.92
0.84
0.87
0.5
0.93
77.5
0.83
u
0.93
0.82
1.5
0.98
156.5
0.94
u
0.82
0.74
2.0
-0.94
155.5
0.82
u
0.94
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.88
Xỉu77.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
MHP Riesen Ludwigsburg (GER)0.5
0.90
Lenovo Tenerife (ESP)-0.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
MHP Riesen Ludwigsburg (GER)
0.92
Lenovo Tenerife (ESP)
0.84
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.88
Xỉu78.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.93
Xỉu39.5
0.83
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:30AM
Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA)
BC Prometey (UKR)
0.67
-0.87
2.5
0.88
0.92
159.5
0.87
u
0.89
0.70
-0.91
1.0
0.90
0.90
79.5
0.88
u
0.88
3.0
0.96
0.84
160.0
0.93
u
0.83
2.0
0.80
1.00
159.0
0.81
u
0.95
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.95
Xỉu81.5
0.81
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.84
Xỉu39.5
0.92
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA)-0.5
0.81
BC Prometey (UKR)0.5
0.99
Ván 1 - Cược đội thắng
Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA)
0.72
BC Prometey (UKR)
-0.94
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.90
Xỉu19.5
0.86
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.88
Xỉu78.5
0.88
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.89
Xỉu38.5
0.87
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.87
Xỉu39.5
0.89
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.76
Xỉu18.5
1.00
FIBA Europe Cup
TRỰC TIẾP 09:30PM
Parma Basket (RUS)
Heroes Den Bosch (NED)
0.22
-0.33
8.5
0.88
0.88
153.5
0.80
u
0.90
0.33
-0.46
4.5
0.88
0.88
76.5
0.80
u
0.90
9.0
0.95
0.81
154.0
0.86
u
0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.90
Xỉu81.5
0.80
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.81
Xỉu39.5
0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Parma Basket (RUS) -2.5
0.88
Heroes Den Bosch (NED)2.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Parma Basket (RUS)
0.50
Heroes Den Bosch (NED)
-0.66
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.85
Xỉu19.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.81
Xỉu72.5
0.89
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.85
Xỉu35.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.85
Xỉu38.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.87
Xỉu17.5
0.83
TRỰC TIẾP 10:00PM
BC Avtodor Saratov (RUS)
Hapoel Gilboa Galil (ISR)
0.10
-0.19
15.5
0.88
0.88
174.5
0.85
u
0.85
0.18
-0.28
8.5
0.83
0.93
88.5
0.90
u
0.80
16.0
0.95
0.81
175.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài95.5
0.93
Xỉu95.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Avtodor Saratov (RUS)-4.5
0.88
Hapoel Gilboa Galil (ISR)4.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Avtodor Saratov (RUS)
0.25
Hapoel Gilboa Galil (ISR)
-0.36
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài22.5
0.75
Xỉu22.5
0.95
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.85
Xỉu79.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài43.5
0.85
Xỉu43.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.99
Xỉu19.5
0.71
TRỰC TIẾP 11:00PM
BC Rilski Sportist (BUL)
Kyiv-Basket (UKR)
-0.40
0.28
0.88
7.5
0.88
164.0
0.85
u
0.85
-0.52
0.38
0.96
3.5
0.80
81.5
0.80
u
0.90
0.95
7.0
0.81
164.5
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.89
Xỉu78.5
0.81
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.89
Xỉu38.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Rilski Sportist (BUL) 1.5
0.88
Kyiv-Basket (UKR) -1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Rilski Sportist (BUL)
-0.60
Kyiv-Basket (UKR)
0.45
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.75
Xỉu18.5
0.95
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.81
Xỉu85.5
0.89
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.97
Xỉu42.5
0.73
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.80
Xỉu40.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.82
Xỉu20.5
0.88
TRỰC TIẾP 11:00PM
BK Opava (CZE)
S.L. Benfica (POR)
-0.51
0.37
0.88
5.5
0.88
162.0
0.85
u
0.85
-0.60
0.45
0.93
2.5
0.83
81.5
0.85
u
0.85
0.95
5.0
0.81
162.5
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.89
Xỉu78.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BK Opava (CZE)1.5
0.84
S.L. Benfica (POR)-1.5
0.92
Ván 1 - Cược đội thắng
BK Opava (CZE)
-0.73
S.L. Benfica (POR)
0.55
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.75
Xỉu18.5
0.95
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.81
Xỉu83.5
0.89
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.85
Xỉu40.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.98
Xỉu20.5
0.72
TRỰC TIẾP 11:00PM
Szolnoki Olajbanyasz (HUN)
CSM CSU Oradea (ROU)
0.32
-0.45
6.5
0.88
0.88
147.5
0.85
u
0.85
0.42
-0.57
3.5
0.88
0.88
73.5
0.80
u
0.90
7.0
0.95
0.81
148.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.94
Xỉu77.5
0.76
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.80
Xỉu37.5
0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Szolnoki Olajbanyasz (HUN)-1.5
0.83
CSM CSU Oradea (ROU)1.5
0.93
Ván 1 - Cược đội thắng
Szolnoki Olajbanyasz (HUN)
0.55
CSM CSU Oradea (ROU)
-0.73
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.85
Xỉu18.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.85
Xỉu70.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.84
Xỉu34.5
0.86
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.80
Xỉu36.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài16.5
0.70
Xỉu16.5
1.00
TRỰC TIẾP 11:30PM
Bakken Bears (DEN)
BC Tsmoki-Minsk (BLR)
0.96
0.80
0.72
1.5
-0.96
166.5
0.85
u
0.85
0.88
0.88
0.80
0.5
0.96
82.5
0.85
u
0.85
0.80
1.0
0.96
167.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.92
Xỉu83.5
0.78
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.87
Xỉu40.5
0.83
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Bakken Bears (DEN)0.5
0.88
BC Tsmoki-Minsk (BLR)-0.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Bakken Bears (DEN)
0.93
BC Tsmoki-Minsk (BLR)
0.83
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.75
Xỉu19.5
0.95
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.86
Xỉu83.5
0.84
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.93
Xỉu41.5
0.77
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.85
Xỉu41.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.96
Xỉu20.5
0.74
TRỰC TIẾP 12:00AM
Trefl Sopot (POL)
Hapoel Eilat (ISR)
0.58
-0.76
3.5
0.88
0.88
165.5
0.85
u
0.85
0.65
-0.85
1.5
0.84
0.92
82.5
0.85
u
0.85
4.0
0.95
0.81
166.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.85
Xỉu84.5
0.85
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.88
Xỉu41.5
0.82
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Trefl Sopot (POL)-0.5
0.80
Hapoel Eilat (ISR)0.5
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
Trefl Sopot (POL)
0.70
Hapoel Eilat (ISR)
-0.91
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.92
Xỉu20.5
0.78
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.93
Xỉu81.5
0.77
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.81
Xỉu39.5
0.89
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.85
Xỉu40.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.87
Xỉu19.5
0.83
TRỰC TIẾP 12:00AM
Kapfenberg Bulls (AUT)
Donar Groningen (NED)
-0.40
0.28
0.88
7.5
0.88
147.5
0.85
u
0.85
-0.60
0.45
0.83
3.5
0.93
73.5
0.85
u
0.85
0.95
7.0
0.81
148.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.94
Xỉu70.5
0.76
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.91
Xỉu34.5
0.79
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Kapfenberg Bulls (AUT)1.5
0.90
Donar Groningen (NED)-1.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
Kapfenberg Bulls (AUT)
-0.66
Donar Groningen (NED)
0.50
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài16.5
0.74
Xỉu16.5
0.96
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.85
Xỉu77.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.74
Xỉu37.5
0.96
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.85
Xỉu36.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.81
Xỉu18.5
0.89
TRỰC TIẾP 12:00AM
KK Mornar Bar (MNE)
Iraklis B.C. (GRE)
0.44
-0.59
5.5
0.90
0.86
156.5
0.85
u
0.85
0.54
-0.71
2.5
0.85
0.91
77.5
0.85
u
0.85
5.0
0.82
0.94
157.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.78
Xỉu80.5
0.92
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.81
Xỉu39.5
0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
KK Mornar Bar (MNE) -1.5
0.92
Iraklis B.C. (GRE)1.5
0.84
Ván 1 - Cược đội thắng
KK Mornar Bar (MNE)
0.60
Iraklis B.C. (GRE)
-0.79
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.87
Xỉu19.5
0.83
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.84
Xỉu75.5
0.86
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.73
Xỉu36.5
0.97
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.85
Xỉu38.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.98
Xỉu18.5
0.72
TRỰC TIẾP 01:00AM
Peristeri B.C. (GRE)
Crailsheim Merlins (GER)
-0.94
0.72
0.80
2.5
0.96
158.5
0.85
u
0.85
0.98
0.78
0.83
1.5
0.93
78.5
0.85
u
0.85
0.88
2.0
0.88
159.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.89
Xỉu78.5
0.81
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.92
Xỉu38.5
0.78
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Peristeri B.C. (GRE)0.5
0.90
Crailsheim Merlins (GER)-0.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
Peristeri B.C. (GRE)
0.94
Crailsheim Merlins (GER)
0.82
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.77
Xỉu18.5
0.93
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.90
Xỉu80.5
0.80
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.87
Xỉu39.5
0.83
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.85
Xỉu38.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.91
Xỉu19.5
0.79
TRỰC TIẾP 01:00AM
Telenet Giants Antwerp (BEL)
Belfius Mons-Hainaut (BEL)
0.30
-0.42
7.5
0.88
0.88
152.5
0.85
u
0.85
0.44
-0.59
3.5
0.85
0.91
75.5
0.85
u
0.85
8.0
0.95
0.81
153.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.94
Xỉu80.5
0.76
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.93
Xỉu39.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Telenet Giants Antwerp (BEL)-1.5
0.81
Belfius Mons-Hainaut (BEL)1.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
Telenet Giants Antwerp (BEL)
0.55
Belfius Mons-Hainaut (BEL)
-0.73
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.95
Xỉu19.5
0.75
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.85
Xỉu72.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.85
Xỉu35.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.82
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.88
Xỉu17.5
0.82
TRỰC TIẾP 01:30AM
Zorg en Zekerheid Leiden (NED)
Bahcesehir Koleji (TUR)
0.98
0.78
0.82
1.5
0.94
148.5
0.85
u
0.85
0.94
0.82
0.92
0.5
0.84
73.5
0.85
u
0.85
0.90
1.0
0.86
149.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.81
Xỉu73.5
0.89
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.97
Xỉu36.5
0.73
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Zorg en Zekerheid Leiden (NED)0.5
0.85
Bahcesehir Koleji (TUR)-0.5
0.91
Ván 1 - Cược đội thắng
Zorg en Zekerheid Leiden (NED)
0.90
Bahcesehir Koleji (TUR)
0.86
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài17.5
0.80
Xỉu17.5
0.90
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.80
Xỉu74.5
0.90
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.79
Xỉu36.5
0.91
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.85
Xỉu36.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
-0.98
Xỉu18.5
0.68
TRỰC TIẾP 01:30AM
Legia Warszawa (POL)
FC Porto (POR)
0.38
-0.52
6.5
0.94
0.82
147.5
0.85
u
0.85
0.49
-0.65
3.5
0.93
0.83
73.5
0.85
u
0.85
6.0
0.86
0.90
148.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.80
Xỉu76.5
0.90
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.80
Xỉu37.5
0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Legia Warszawa (POL)-1.5
0.86
FC Porto (POR)1.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Legia Warszawa (POL)
0.59
FC Porto (POR)
-0.77
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.85
Xỉu18.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.81
Xỉu70.5
0.89
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.84
Xỉu34.5
0.86
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.85
Xỉu36.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài16.5
0.70
Xỉu16.5
1.00
TRỰC TIẾP 01:30AM
Unahotels Reggio Emilia (ITA)
Casademont Zaragoza (ESP)
0.65
-0.85
2.5
0.90
0.86
157.5
0.85
u
0.85
0.70
-0.91
1.5
0.93
0.83
77.5
0.85
u
0.85
2.0
0.82
0.94
158.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.78
Xỉu79.5
0.92
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.93
Xỉu39.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Unahotels Reggio Emilia (ITA)-0.5
0.86
Casademont Zaragoza (ESP)0.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Unahotels Reggio Emilia (ITA)
0.74
Casademont Zaragoza (ESP)
-0.96
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.95
Xỉu19.5
0.75
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.84
Xỉu77.5
0.86
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.74
Xỉu37.5
0.96
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.88
Xỉu39.5
0.82
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.81
Xỉu18.5
0.89
TRỰC TIẾP 02:00AM
London Lions (GBR)
Medi Bayreuth (GER)
-0.81
0.62
0.88
2.5
0.88
157.5
0.80
u
0.90
-0.91
0.70
0.83
1.5
0.93
78.5
0.85
u
0.85
0.95
2.0
0.81
158.0
0.86
u
0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.81
Xỉu77.5
0.89
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.74
Xỉu37.5
0.96
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
London Lions (GBR)0.5
0.90
Medi Bayreuth (GER)-0.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
London Lions (GBR)
-0.96
Medi Bayreuth (GER)
0.74
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.79
Xỉu18.5
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.90
Xỉu80.5
0.80
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.93
Xỉu39.5
0.77
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.85
Xỉu38.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.93
Xỉu19.5
0.77
BNXT League
TRỰC TIẾP 12:45AM
Feyenoord Basketball
Landstede Hammers
-0.53
0.39
0.88
5.0
0.88
149.5
0.85
u
0.85
-0.64
0.48
0.88
2.5
0.88
73.5
0.90
u
0.80
0.95
4.5
0.81
150.0
0.91
u
0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.90
Xỉu72.5
0.80
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.88
Xỉu35.5
0.82
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Feyenoord Basketball 1.5
0.88
Landstede Hammers-1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Feyenoord Basketball
-0.82
Landstede Hammers
0.63
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài17.5
0.91
Xỉu17.5
0.79
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.89
Xỉu77.5
0.81
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.77
Xỉu37.5
0.93
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.85
Xỉu36.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.83
Xỉu18.5
0.87
Romania LNB
TRỰC TIẾP 11:00PM
ABC Athletic Constanta
CSM Galati
0.33
-0.46
5.5
0.88
0.88
147.0
0.85
u
0.85
0.42
-0.57
2.5
0.83
0.93
73.5
0.80
u
0.90
6.0
0.95
0.81
147.5
0.91
u
0.79
5.0
0.80
0.96
146.5
0.79
u
0.91
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.89
Xỉu76.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
ABC Athletic Constanta -1.5
0.88
CSM Galati 1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
ABC Athletic Constanta
0.57
CSM Galati
-0.75
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.80
Xỉu70.5
0.90
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.90
Xỉu37.5
0.80
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 11:30PM
SCM U Craiova
U-BT Cluj-Napoca
-0.35
0.17
0.90
8.5
0.92
152.0
0.95
u
0.85
-0.42
0.24
0.93
4.5
0.89
76.5
0.90
u
0.90
0.98
8.0
0.84
151.5
0.89
u
0.91
0.82
9.0
1.00
151.0
0.83
u
0.97
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài71.5
0.83
Xỉu71.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
SCM U Craiova2.5
0.88
U-BT Cluj-Napoca -2.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
SCM U Craiova
-0.58
U-BT Cluj-Napoca
0.43
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.93
Xỉu80.5
0.77
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.85
Xỉu38.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Russia Basketball Super League 1
TRỰC TIẾP 07:30PM
BC Novosibirsk
Lokomotiv Kuban 2
0.05
-0.13
15.5
0.90
0.86
158.5
0.80
u
0.90
0.20
-0.30
8.5
0.80
0.96
80.5
0.90
u
0.80
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài87.5
0.91
Xỉu87.5
0.79
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Novosibirsk-4.5
0.80
Lokomotiv Kuban 2 4.5
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Novosibirsk
0.33
Lokomotiv Kuban 2
-0.46
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.71
Xỉu20.5
0.99
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài71.5
0.80
Xỉu71.5
0.90
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.85
Xỉu39.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.95
Xỉu17.5
0.75
TRỰC TIẾP 08:00PM
BC Temp-SUMZ-UGMK
BC Kupol-Rodniki
0.22
-0.33
9.5
0.88
0.88
148.5
0.85
u
0.85
0.40
-0.54
4.5
0.88
0.88
74.5
0.80
u
0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.94
Xỉu79.5
0.76
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Temp-SUMZ-UGMK-2.5
0.90
BC Kupol-Rodniki2.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Temp-SUMZ-UGMK
0.50
BC Kupol-Rodniki
-0.66
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.69
Xỉu18.5
-0.99
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài69.5
0.85
Xỉu69.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.80
Xỉu36.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài16.5
0.78
Xỉu16.5
0.92
TRỰC TIẾP 09:00PM
BC University-Ugra
BC Samara
-0.28
0.18
0.88
10.5
0.88
168.5
0.85
u
0.85
-0.42
0.30
0.88
5.5
0.88
83.5
0.85
u
0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.94
Xỉu79.5
0.76
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.80
Xỉu38.5
0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC University-Ugra3.0
0.80
BC Samara -3.0
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
BC University-Ugra
-0.54
BC Samara
0.40
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.69
Xỉu18.5
-0.99
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài89.5
0.85
Xỉu89.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài43.5
0.77
Xỉu43.5
0.93
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.80
Xỉu41.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài21.5
0.85
Xỉu21.5
0.85
TRỰC TIẾP 09:00PM
BC Uralmash
MBA Moscow
0.11
-0.20
12.5
0.84
0.92
161.5
0.85
u
0.85
0.27
-0.39
7.5
0.90
0.86
79.5
0.85
u
0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài87.5
0.91
Xỉu87.5
0.79
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.82
Xỉu42.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Uralmash-3.5
0.88
MBA Moscow 3.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Uralmash
0.39
MBA Moscow
-0.53
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.72
Xỉu20.5
0.98
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.87
Xỉu74.5
0.83
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.85
Xỉu36.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.85
Xỉu40.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.71
Xỉu17.5
0.99
TRỰC TIẾP 11:00PM
Khimki-Podmoskovye
PBC Runa
-0.11
0.03
0.94
17.5
0.82
152.5
0.85
u
0.85
-0.23
0.14
0.84
9.5
0.92
77.5
0.85
u
0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài67.5
0.89
Xỉu67.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Khimki-Podmoskovye 5.5
0.84
PBC Runa-5.5
0.92
Ván 1 - Cược đội thắng
Khimki-Podmoskovye
-0.42
PBC Runa
0.30
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.90
Xỉu85.5
0.80
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.85
Xỉu38.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
EuroLeague Women
TRỰC TIẾP 09:00PM
TTT Riga (LAT)(W)
Umana Reyer Venezia (ITA)(W)
-0.36
0.25
0.95
8.5
0.85
133.0
0.88
u
0.88
-0.42
0.30
0.90
5.5
0.90
67.5
0.88
u
0.88
0.87
9.0
0.93
133.5
0.94
u
0.82
0.79
9.5
-0.99
132.5
0.82
u
0.94
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài62.5
0.96
Xỉu62.5
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
TTT Riga (LAT)(W)3.5
0.85
Umana Reyer Venezia (ITA)(W)-3.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
TTT Riga (LAT)(W)
-0.57
Umana Reyer Venezia (ITA)(W)
0.42
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.81
Xỉu70.5
0.95
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài33.5
0.80
Xỉu33.5
0.96
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 09:00PM
UMMC Ekaterinburg (RUS)(W)
ZVVZ USK Praha (CZE)(W)
0.25
-0.36
8.5
0.85
0.95
149.5
0.80
u
0.96
0.32
-0.45
4.5
0.85
0.95
75.5
0.80
u
0.96
9.0
0.93
0.87
150.0
0.86
u
0.90
9.5
-0.99
0.79
150.5
0.92
u
0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.88
Xỉu79.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
UMMC Ekaterinburg (RUS)(W)-3.5
0.90
ZVVZ USK Praha (CZE)(W)3.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
UMMC Ekaterinburg (RUS)(W)
0.40
ZVVZ USK Praha (CZE)(W)
-0.54
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.85
Xỉu70.5
0.91
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.80
Xỉu37.5
0.96
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 10:00PM
Dynamo Kursk (RUS)(W)
Uni Girona C.B. (ESP)(W)
0.42
-0.57
6.0
0.90
0.90
142.5
0.88
u
0.88
0.45
-0.60
3.5
0.95
0.85
72.5
0.80
u
0.96
6.5
0.97
0.83
143.0
0.94
u
0.82
5.5
0.82
0.98
142.0
0.82
u
0.94
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.93
Xỉu74.5
0.83
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Dynamo Kursk (RUS)(W)-2.5
0.90
Uni Girona C.B. (ESP)(W)2.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Dynamo Kursk (RUS)(W)
0.52
Uni Girona C.B. (ESP)(W)
-0.69
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài68.5
0.93
Xỉu68.5
0.83
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.88
Xỉu36.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 11:00PM
Fenerbahce (TUR)(W)
Sopron Basket (HUN)(W)
0.45
-0.60
4.5
0.85
0.95
135.5
0.88
u
0.88
0.52
-0.69
2.5
0.90
0.90
68.5
0.88
u
0.88
5.0
0.93
0.87
136.0
0.94
u
0.82
5.5
-0.99
0.79
135.0
0.82
u
0.94
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Fenerbahce (TUR)(W)-1.5
0.82
Sopron Basket (HUN)(W)1.5
0.98
Ván 1 - Cược đội thắng
Fenerbahce (TUR)(W)
0.60
Sopron Basket (HUN)(W)
-0.79
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.93
Xỉu34.5
0.83
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 11:00PM
PBC MBA Moscow (RUS)(W)
Atomeromu KSC Szekszard (HUN)(W)
0.80
0.96
1.0
0.97
0.83
135.5
0.88
u
0.88
0.83
0.93
0.5
0.95
0.85
68.5
0.88
u
0.88
1.5
-0.95
0.75
136.0
0.94
u
0.82
2.0
-0.87
0.67
135.0
0.82
u
0.94
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài67.5
0.79
Xỉu67.5
0.97
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
PBC MBA Moscow (RUS)(W)-0.5
0.90
Atomeromu KSC Szekszard (HUN)(W) 0.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
PBC MBA Moscow (RUS)(W)
0.80
Atomeromu KSC Szekszard (HUN)(W)
0.96
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài16.5
0.92
Xỉu16.5
0.84
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài67.5
0.88
Xỉu67.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.93
Xỉu34.5
0.83
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài16.5
-0.99
Xỉu16.5
0.75
TRỰC TIẾP 11:00PM
VBW Arka Gdynia (POL)(W)
Famila Wuber Schio (ITA)(W)
-0.43
0.31
0.90
7.0
0.90
137.5
0.88
u
0.88
-0.54
0.40
0.95
3.5
0.85
69.5
0.93
u
0.83
0.97
6.5
0.83
138.0
0.94
u
0.82
0.82
7.5
0.98
137.0
0.82
u
0.94
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài65.5
0.93
Xỉu65.5
0.83
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
VBW Arka Gdynia (POL)(W)2.5
0.85
Famila Wuber Schio (ITA)(W)-2.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
VBW Arka Gdynia (POL)(W)
-0.73
Famila Wuber Schio (ITA)(W)
0.55
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài15.5
0.82
Xỉu15.5
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.93
Xỉu72.5
0.83
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.83
Xỉu34.5
0.93
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.94
Xỉu17.5
0.82
TRỰC TIẾP 12:00AM
Galatasaray S.K. (TUR)(W)
Basket Landes (FRA)(W)
0.68
-0.89
2.5
0.85
0.95
144.5
0.94
u
0.82
0.70
-0.91
1.5
0.95
0.85
73.5
0.93
u
0.83
3.0
0.93
0.87
144.0
0.88
u
0.88
3.5
-0.99
0.79
143.5
0.82
u
0.94
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Galatasaray S.K. (TUR)(W)-1.0
0.85
Basket Landes (FRA)(W)1.0
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
Galatasaray S.K. (TUR)(W)
0.73
Basket Landes (FRA)(W)
-0.95
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.84
Xỉu36.5
0.92
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:30AM
Perfumerias Avenida (ESP)(W)
Basket Lattes Montpellier Association (FRA)(W)
0.12
-0.21
11.5
0.68
-0.88
133.5
0.88
u
0.88
0.20
-0.30
6.5
0.88
0.92
67.5
0.80
u
0.96
13.0
0.92
0.88
134.0
0.94
u
0.82
12.5
0.84
0.96
133.0
0.82
u
0.94
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.91
Xỉu73.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Perfumerias Avenida (ESP)(W) -4.5
0.95
Basket Lattes Montpellier Association (FRA)(W)4.5
0.85
Ván 1 - Cược đội thắng
Perfumerias Avenida (ESP)(W)
0.30
Basket Lattes Montpellier Association (FRA)(W)
-0.42
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài60.5
0.94
Xỉu60.5
0.82
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.96
Xỉu34.5
0.80
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Finland Korisliiga
TRỰC TIẾP 10:30PM
BC Nokia
Lahti Basketball
19.5
-0.96
0.80
168.5
0.91
u
0.91
11.5
0.96
0.86
82.5
0.90
u
0.90
18.5
0.88
0.96
169.0
0.97
u
0.85
19.0
0.96
0.88
168.0
0.85
u
0.97
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài93.5
0.90
Xỉu93.5
0.92
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài46.5
1.00
Xỉu46.5
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Nokia-5.5
0.91
Lahti Basketball 5.5
0.91
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Nokia
--
Lahti Basketball
--
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài22.5
0.88
Xỉu22.5
0.92
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.83
Xỉu74.5
0.99
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.90
Xỉu36.5
0.90
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.90
Xỉu40.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.76
Xỉu17.5
-0.96
TRỰC TIẾP 10:30PM
Kataja Basket
Tampereen Pyrinto
0.26
-0.38
8.5
0.92
0.92
173.0
0.97
u
0.85
0.35
-0.48
4.5
0.86
0.96
83.5
0.85
u
0.95
9.0
0.99
0.85
172.5
0.91
u
0.91
8.0
0.84
1.00
172.0
0.85
u
0.97
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài90.5
0.91
Xỉu90.5
0.91
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài44.5
0.91
Xỉu44.5
0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Kataja Basket -2.5
0.91
Tampereen Pyrinto2.5
0.91
Ván 1 - Cược đội thắng
Kataja Basket
0.50
Tampereen Pyrinto
-0.66
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài21.5
0.82
Xỉu21.5
0.98
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.99
Xỉu82.5
0.83
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.95
Xỉu40.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.95
Xỉu41.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.83
Xỉu19.5
0.97
TRỰC TIẾP 10:30PM
Salon Vilpas
Bisons Loimaa
0.08
-0.16
15.5
0.82
-0.98
166.0
0.85
u
0.97
0.15
-0.25
9.5
0.96
0.86
81.5
0.88
u
0.92
16.0
0.90
0.94
166.5
0.91
u
0.91
16.5
0.98
0.86
167.0
0.97
u
0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài91.5
0.94
Xỉu91.5
0.88
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài44.5
0.84
Xỉu44.5
0.96
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Salon Vilpas-4.5
0.86
Bisons Loimaa4.5
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
Salon Vilpas
0.30
Bisons Loimaa
-0.42
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài21.5
0.79
Xỉu21.5
-0.99
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.97
Xỉu75.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.81
Xỉu36.5
0.99
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.90
Xỉu40.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
-0.97
Xỉu18.5
0.77
Czech Republic NBL
TRỰC TIẾP 11:00PM
BK ARMEX Decin
SLUNETA Usti nad Labem
-0.79
0.60
0.96
2.5
0.80
165.5
0.80
u
0.90
-0.87
0.67
0.83
1.5
0.93
83.5
0.80
u
0.90
0.88
3.0
0.88
166.0
0.86
u
0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.86
Xỉu81.5
0.84
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BK ARMEX Decin 0.5
0.88
SLUNETA Usti nad Labem -0.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
BK ARMEX Decin
-0.98
SLUNETA Usti nad Labem
0.75
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.81
Xỉu19.5
0.89
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.85
Xỉu84.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.85
Xỉu41.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.95
Xỉu20.5
0.75
EuroCup Women
TRỰC TIẾP 08:00PM
OGM Ormanspor (TUR)(W)
Aluinvent DVTK Miskolc (HUN)(W)
0.09
-0.18
13.5
0.90
0.90
143.5
0.88
u
0.88
0.26
-0.38
7.5
0.96
0.84
71.5
0.88
u
0.88
14.0
0.97
0.83
144.0
0.94
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.88
Xỉu78.5
0.88
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.81
Xỉu38.5
0.95
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
OGM Ormanspor (TUR)(W)-4.5
0.94
Aluinvent DVTK Miskolc (HUN)(W)4.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
OGM Ormanspor (TUR)(W)
0.37
Aluinvent DVTK Miskolc (HUN)(W)
-0.51
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài65.5
0.97
Xỉu65.5
0.79
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài31.5
0.79
Xỉu31.5
0.97
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.88
Xỉu36.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 09:45PM
Bellona Kayseri Basketbol (TUR)(W)
Elitzur Ramla (ISR)(W)
0.84
0.92
1.5
0.98
0.82
146.5
0.88
u
0.88
0.86
0.90
0.5
0.90
0.90
73.5
0.91
u
0.85
1.0
0.90
0.90
147.0
0.94
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.84
Xỉu73.5
0.92
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Bellona Kayseri Basketbol (TUR)(W)-0.5
0.96
Elitzur Ramla (ISR)(W)0.5
0.84
Ván 1 - Cược đội thắng
Bellona Kayseri Basketbol (TUR)(W)
0.86
Elitzur Ramla (ISR)(W)
0.90
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.83
Xỉu72.5
0.93
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.91
Xỉu37.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 10:00PM
CBK Mersin Yenisehir Belediyesi (TUR)(W)
InvestInTheWest Enea Gorzow Wielkopolski (POL)(W)
23.5
0.92
0.88
146.5
0.94
u
0.82
13.5
0.94
0.86
73.5
0.88
u
0.88
23.0
0.84
0.96
146.0
0.88
u
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
CBK Mersin Yenisehir Belediyesi (TUR)(W)-7.5
0.94
InvestInTheWest Enea Gorzow Wielkopolski (POL)(W)7.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
CBK Mersin Yenisehir Belediyesi (TUR)(W)
--
InvestInTheWest Enea Gorzow Wielkopolski (POL)(W)
--
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 10:00PM
London Lions (GBR)(W)
Castors Braine (BEL)(W)
-0.42
0.30
0.71
7.5
-0.91
149.0
0.88
u
0.88
-0.59
0.44
0.93
3.5
0.87
74.5
0.88
u
0.88
0.87
6.5
0.93
149.5
0.94
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài71.5
0.89
Xỉu71.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
London Lions (GBR)(W)1.5
0.97
Castors Braine (BEL)(W)-1.5
0.83
Ván 1 - Cược đội thắng
London Lions (GBR)(W)
-0.73
Castors Braine (BEL)(W)
0.55
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.87
Xỉu77.5
0.89
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.88
Xỉu38.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 10:30PM
Elazig Il Ozel Idare (TUR)(W)
BC Prometey (UKR)(W)
-0.14
0.06
0.90
16.5
0.90
154.0
0.88
u
0.88
-0.28
0.18
0.86
9.5
0.94
76.5
0.88
u
0.88
0.97
16.0
0.83
154.5
0.94
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài68.5
0.83
Xỉu68.5
0.93
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài33.5
0.83
Xỉu33.5
0.93
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Elazig Il Ozel Idare (TUR)(W)4.5
0.94
BC Prometey (UKR)(W)-4.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
Elazig Il Ozel Idare (TUR)(W)
-0.42
BC Prometey (UKR)(W)
0.30
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.92
Xỉu85.5
0.84
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.74
Xỉu41.5
-0.98
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.88
Xỉu39.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 11:00PM
ACS Sepsi SIC (ROU)(W)
UNI Gyor (HUN)(W)
0.40
-0.54
5.5
0.84
0.96
134.5
0.82
u
0.94
0.54
-0.71
2.5
0.87
0.93
67.5
0.88
u
0.88
 
 
135.0
0.88
u
0.88
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.89
Xỉu70.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
ACS Sepsi SIC (ROU)(W)-1.5
0.94
UNI Gyor (HUN)(W)1.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
ACS Sepsi SIC (ROU)(W)
0.60
UNI Gyor (HUN)(W)
-0.79
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài64.5
0.88
Xỉu64.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.88
Xỉu34.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 11:00PM
BK Zabiny Brno (CZE)(W)
Rutronik Stars Keltern (GER)(W)
0.50
-0.66
4.5
0.90
0.90
140.5
0.88
u
0.88
0.59
-0.77
2.5
0.95
0.85
70.5
0.88
u
0.88
5.0
0.97
0.83
141.0
0.94
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.88
Xỉu72.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BK Zabiny Brno (CZE)(W)-1.5
1.00
Rutronik Stars Keltern (GER)(W)1.5
0.80
Ván 1 - Cược đội thắng
BK Zabiny Brno (CZE)(W)
0.65
Rutronik Stars Keltern (GER)(W)
-0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài68.5
0.97
Xỉu68.5
0.79
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.94
Xỉu36.5
0.82
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 11:00PM
PEAC-Pecs (HUN)(W)
Nesibe Aydin (TUR)(W)
-0.46
0.33
0.86
6.5
0.94
141.5
0.88
u
0.88
-0.66
0.50
0.84
3.5
0.96
70.5
0.88
u
0.88
0.94
6.0
0.86
142.0
0.94
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài67.5
0.85
Xỉu67.5
0.91
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài33.5
0.99
Xỉu33.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
PEAC-Pecs (HUN)(W)1.5
0.86
Nesibe Aydin (TUR)(W)-1.5
0.94
Ván 1 - Cược đội thắng
PEAC-Pecs (HUN)(W)
-0.79
Nesibe Aydin (TUR)(W)
0.60
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài16.5
0.99
Xỉu16.5
0.77
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.81
Xỉu73.5
0.95
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.95
Xỉu36.5
0.81
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.88
Xỉu35.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.78
Xỉu17.5
0.98
TRỰC TIẾP 12:00AM
BC Polkowice (POL)(W)
WBC Enisey Krasnoyarsk (RUS)(W)
0.14
-0.23
12.5
0.90
0.90
145.5
0.88
u
0.88
0.30
-0.42
7.5
0.96
0.84
73.5
0.88
u
0.88
13.0
0.97
0.83
146.0
0.94
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.97
Xỉu79.5
0.79
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Polkowice (POL)(W)-3.5
0.88
WBC Enisey Krasnoyarsk (RUS)(W)3.5
0.92
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Polkowice (POL)(W)
0.40
WBC Enisey Krasnoyarsk (RUS)(W)
-0.54
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài66.5
0.88
Xỉu66.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.88
Xỉu37.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:00AM
Flammes Carolo Basket Ardennes (FRA)(W)
Lointek Gernika Bizkaia (ESP)(W)
0.16
-0.26
10.5
0.90
0.90
136.5
0.88
u
0.88
0.37
-0.51
5.5
0.84
0.96
68.5
0.88
u
0.88
11.0
0.97
0.83
137.0
0.94
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.88
Xỉu73.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Flammes Carolo Basket Ardennes (FRA)(W)-3.5
0.94
Lointek Gernika Bizkaia (ESP)(W)3.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
Flammes Carolo Basket Ardennes (FRA)(W)
0.48
Lointek Gernika Bizkaia (ESP)(W)
-0.64
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài63.5
0.98
Xỉu63.5
0.78
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.88
Xỉu35.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:00AM
Tarbes Gespe Bigorre (FRA)(W)
ESB Villeneuve d Ascq (FRA)(W)
-0.30
0.20
0.90
9.5
0.90
136.5
0.88
u
0.88
-0.51
0.37
0.93
4.5
0.87
68.5
0.90
u
0.86
0.97
9.0
0.83
137.0
0.94
u
0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài63.5
0.88
Xỉu63.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Tarbes Gespe Bigorre (FRA)(W)2.5
0.85
ESB Villeneuve d Ascq (FRA)(W)-2.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
Tarbes Gespe Bigorre (FRA)(W)
-0.64
ESB Villeneuve d Ascq (FRA)(W)
0.48
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.97
Xỉu73.5
0.79
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.88
Xỉu35.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:30AM
CDB Clarinos Tenerife (ESP)(W)
BCF Elfic Fribourg(SUI) (W)
19.5
0.90
0.90
147.5
0.98
u
0.78
11.5
0.94
0.86
75.5
0.88
u
0.88
20.0
0.97
0.83
146.5
0.86
u
0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.95